butik

bloglovin

10.04.2011

People!Då jag kollar igenom min inköpslista för våren och den består i princip av 90% Zara plagg, så är det ju ingen hemlighet att jag är ett big fan av den butiken! Men något jag nästan älskar ännu mer är deras nya segment people! som precis har kommit upp på deras hemsida. Inspirationsbomb inför hösten definitivt! Läs mer om det här.

When I look through my shopping list for this spring and it consists essentially of 90% of things from Zara, then it is no secret that I'm a big fan of that shop! but something I almost loove even more is their new segment, people! that just came up on their website It's like an inspiration-bomb for this fall! Read more about it here.

No comments:

Post a Comment